Garry Severine

Garry Severine

Regiono Vadovas

Vyresnysis vadybininkas, turintis įrodymų valdymo konsultavimo ir finansų pramonės istoriją. Patirtis vyriausybiniame ir privačiame sektoriuose, įmonių ir veiklos strategijos, tarptautinio verslo plėtra, rizikos investicijų srityse. Melburno universitete turi tarptautinio verslo magistro laipsnį.